Honorary Board

Prof.Dr. Halil İbrahim ZEYBEK Rector of Gümüşhane University
Prof.Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN Rector of Kilis 7 Aralık University
Prof.Dr. Yavuz ÜNAL Rector of Ondokuz Mayıs University
Prof.Dr. Alim YILDIZ Rector of Sivas Cumhuriyet University
Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK Rector of Bingöl University