Değerli Bilim İnsanları

7-9 Kasım  2019 tarihleri arasında Gümüşhane’de  gerçekleştirilecek olan II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRE’si  Gümüşhane Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecektir.

Öncelikle bilime, insanlığa ve ülkemize katkı sağlayabilmesi için düzenleyeceğimiz bu kongrenin sosyal bilimler alanında çalışmakta olan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek, disiplinler arası bilgi alışverişine imkân hazırlamasını temenni ediyoruz.

Kongre sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan katılımcıları buluşturarak, katılımcıların birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları için bir fırsat sağlayacaktır. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında yer alan problemleri tespit etmek, dile getirmek ve bu problemlere dair çeşitli çözüm yollarını oluşturmak ve geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımızla…

   Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK   (Gümüşhane Üniversitesi Rektörü)          

   Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN   (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü)    

   Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN   (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü)

   Prof. Dr. Selçuk COŞKUN   (Bayburt Üniversitesi Rektörü)