Abstract Writing Rules

Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır; en az 100 ve en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır. A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralığında, “Times New Roman” yazı karakterinde hazırlanmalıdır. Bildiri özet metninde Bildiri Başlığı (tümü büyük harf) “12 punto” ve kalın (bold) ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığının hemen altında bildiri sahibinin ünvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kurumu ve e-posta adresi 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir. Bildiri sahibine ait bilgilerden sonra bir satır boşluk bırakılarak Özet başlığı konulmalı ve bir satır altına özet yazılmalıdır. 100-200 sözcük olacak şekilde hazırlanan özet kısmından sonra Anahtar Sözcükler kısmında 3 anahtar sözcük belirtilmelidir. Başlık hariç diğer kısımlar 10 punto olarak hazırlanmalıdır.

Özet bildiri yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan özet bildiriler, usbk2019@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir.