Regulatory Board

Prof. Bayram NAZIR Chairman of the Regulatory Board-Gümüşhane University
Dr. Mustafa AYYILDIZ Gümüşhane University
Dr. İsmail ÇALIK Gümüşhane University
Dr. M. Ahmet TÜZEN Gümüşhane University
Dr. H. Gülçin BEKEN Gümüşhane University
Assoc. Prof. Pınar Hayaloğlu Gümüşhane University
Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU Gümüşhane University
Dr. Elif Kütükoğlu Gümüşhane University
Dr. Erdinç Gülcü Kilis 7 Aralık University
Dr. Muhammad Hüküm Kilis 7 Aralık University
Assoc. Prof. Mehmet Ali Yıldırım Kilis 7 Aralık University
Dr. Muharrem ŞAHİNER Kilis 7 Aralık University
Dr. Faruk BARTAN Kilis 7 Aralık University
Prof. Haldun ÖZKAN Bayburt University
Prof. Süleyman ÇİĞDEM Bayburt University
Prof. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU Bayburt University
Prof. Salih Sabri YAVUZ Recep Tayyip Erdoğan University
Prof. Ali Rıza SANDALCILAR Recep Tayyip Erdoğan University
Assoc. Prof. Adem BELDAĞ Recep Tayyip Erdoğan University

Sekreterya

Arş. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU Gümüşhane Üniversitesi
Arş. Gör. M. Enes Karacoşkun Gümüşhane Üniversitesi